Storvik

Historien om Storvik handler om entreprenørskap, kreativitet og levedyktighet i over 100 år. Storvik ble grunnlagt i 1913 på Sunndalsøra. Storvik har vært en stor del av utviklingen av Sunndal som industristed og gjennom årene har Storvik ekspandert på ulike områder. Fra lokale oppkjøp til internasjonale salgsavtaler og forpliktelser som har vært med på å styrke selskapet.

I dag er Storvik et mekanisk og teknisk selskap spesialisert mot prosessindustrien. Storvik leverer produkter og tjenester over hele verden med mål om å gi sine kunder bærekraftige løsninger som vil bidra til lavere eierkostnader og redusert karbonavtrykk.

Storvik har om lag 120 ansatte og hadde en årlig omsetning på nærmere 300 millioner kroner i 2021.

About Storvik

Milepæler

Storvik logo image for timeline slider
1913
1913
1913 Det hele startet med Nils Storvik. I 1909 giftet han seg med Brit Sande og ble bonde på Sande i Sunndal og i 1913 bygde han en liten smie som han drev i tillegg til gården. Han produserte hovedsakelig verktøy for jordbruk, men Nils demonstrerte også at han hadde en talent for finere smedkunst og ble derfor betrodd oppgaven å lage låser til Sunndal Sparebank.
1952
1952
Etter hvert overtok sønnen, Endre Sande, smia. Prosjektene i smia fortsatte å øke, noe som skapte et behov for flere hender og en mer organisert operasjon. Dermed ble Storvik Smieverksted stiftet i 1952. Driften ble deretter flyttet til nye lokaler i Øyagata.
1976
1976
På 1970-tallet startet samarbeidet med Årdal og Sunndal verk (ÅSV), senere Hydro Aluminium. Storvik fikk i oppdrag å produsere den første serien med katodekruktskaller, og derfra fortsatte de å motta større og flere oppdrag.
1978
1978
Fortsatt vekst førte til at flere ansatte og nåværende generasjons eiere overtok den daglige driften. Storvik Smieverksted ble omgjort til et aksjeselskap i 1978 og skiftet navn til Storvik Stål AS.
1985
1985
Storvik Stål AS startet et tett samarbeid med Akvaforsk og i 1985 etablerte de Aquaprodukter AS. Sammen utviklet de fasiliteter for den raskt voksende havbruksnæringen.
1986
1986
Datterbedriften Protech AS ble etablert og lokalisert i Sunndal, Norge. Protech AS er felleseie av Storvik Holding AS og HMR Group.
1995
1995
Storvik opprettet sitt første datterselskap i Tsjekkia. Storvik Stål AS fusjonerte med Altek (engineering) og AWS Elektro (elektroingeniør og installasjoner) i 1995, noe som betydde at med deres samlede kunnskap sto alle tre selskapene sterkere i konkurransen om nye kontrakter, både nasjonalt og internasjonalt. De tre selskapene opererte nå under navnet Storvik AS.
2008
2008
I 2008 kom nesten 70% av Storvik AS sin omsetningen fra Hydro Aluminium AS, mens internasjonale forsendelser sto for 5%.
2010
2010
Storvik ble etablert på Island, Kopavogur.
2012
2012
Stor økning i globale leveranser til aluminiumsindustrien. 25% av omsetningen kom fra Hydro Aluminium Sunndal, mens nesten 50% av salget kom fra utlandet
2017
2017
Anskaffelse av Heggset Engineering, veksten for Storvik fortsetter og dette oppkjøpet skapte et sterkt og konkurransedyktig ingeniørteam i Storvik.
2018
2018
Storvik ble tildelt kontrakten for planlegging, riving og installasjon av nytt utstyr i massefabrikken ved Hydro Aluminium Sunndal. Storvik i Mosjøen blir etablert der de jobber tett med Alcoa angående vedlikehold av anodeåk og katodegryter.
2019
2019
Storvik åpner nytt mekaniskverksted i Mosjøen
2019
2019
Storvik avslutter den første nøkkelleveransen av HAL Vibrocompactor for dannelse av grønne anoder til RUSAL, Volgograd.
2020
2020
Storvik blir medeier i det Tsjekkiske støperiet RKL Slevarna s.r.o.
1952
1952
Etter hvert overtok sønnen, Endre Sande, smia. Prosjektene i smia fortsatte å øke, noe som skapte et behov for flere hender og en mer organisert operasjon. Dermed ble Storvik Smieverksted stiftet i 1952. Driften ble deretter flyttet til nye lokaler i Øyagata.
1978
1978
Fortsatt vekst førte til at flere ansatte og nåværende generasjons eiere overtok den daglige driften. Storvik Smieverksted ble omgjort til et aksjeselskap i 1978 og skiftet navn til Storvik Stål AS.
1986
1986
Datterbedriften Protech AS ble etablert og lokalisert i Sunndal, Norge. Protech AS er felleseie av Storvik Holding AS og HMR Group.
2008
2008
I 2008 kom nesten 70% av Storvik AS sin omsetningen fra Hydro Aluminium AS, mens internasjonale forsendelser sto for 5%.
2012
2012
Stor økning i globale leveranser til aluminiumsindustrien. 25% av omsetningen kom fra Hydro Aluminium Sunndal, mens nesten 50% av salget kom fra utlandet
2018
2018
Storvik ble tildelt kontrakten for planlegging, riving og installasjon av nytt utstyr i massefabrikken ved Hydro Aluminium Sunndal. Storvik i Mosjøen blir etablert der de jobber tett med Alcoa angående vedlikehold av anodeåk og katodegryter.
2019
2019
Storvik avslutter den første nøkkelleveransen av HAL Vibrocompactor for dannelse av grønne anoder til RUSAL, Volgograd.

Our Global Presence

The maps show our different office locations, partners and clients
Storvik locations
Storvik clients
Storvik partners
Tasmania
Storvik client
Storvik client
Storvik partner
Storvik client
Storvik client
Storvik client
Storvik client
Storvik client
Storvik partner
Storvik client
Storvik client
Storvik client
Storvik partner
Storvik client
Storvik client
Storvik partner
Storvik client
Storvik partner
Storvik client
Storvik client
Czech Republic

Storvik s.r.o., Czech Republic

Čerčanská 2053/18, 140 00 Praha 4, Czech Republic

Phone: +420 602 578 697

Web: www.storvik.no

Storvik products s.r.o., Czech Republic

Čerčanská 2053/18, 140 00 Praha 4, Czech Republic

Phone: +420 283 850 170

Web: www.storvik.no

Location image
Iceland

Storvik Iceland, Island

Eyrartröð 18

220 Hafnarfjörður

Phone: +354 516 2960

Web: www.storvik.no

Location image
Norway

Storvik Sunndal Norway

Industriveien 13, N-6600 Sunndalsøra

Phone: +47 71 69 95 00

Web: storvik.no

Storvik Mosjøen Norway

Pålgarden 7

8657 Mosjøen

Phone: +47 71 69 95 00

Web: storvik.no

Storvik Kristiansund Norway

Pilotveien 2, 6517 Kristiansund

Phone: +47 71 69 95 00

Web: storvik.no

Location image

Key values

Vision- customer promise

“Our vision is our promise to our customers”
This should be reflected in all of the company’s operations and activities, both on behalf of customers, suppliers, employees and other stakeholders.

Business Idea

“With our experience, expertise and location as a foundation, we will deliver competitive manufacturing, services and improvement activities, in close cooperation with our customers. Storvik should be recognized through its strong focus on HSE&QA on all levels of the organization and our activities.”

Core Values

Storvik’s core values are:
- Flexible
- Innovative
- Safe&Secure.

be a part of storvik family

We are always looking for skilled and highly competent people. We offer exiting positions within mechanics, engineering, project management, accounting, sales and administration.

Who we are

Storvik is a global company offering solutions mainly to the aluminium industry, however we also provide our services to other process industry such as oil and gas, ferro/silicon plants and hydro power plants. We have locations in Norway, Iceland and Czech Republic with a global presence.