Storvik

Historien om Storvik handler om entreprenørskap, kreativitet og levedyktighet i over 100 år. Storvik ble grunnlagt i 1913 på Sunndalsøra. Storvik har vært en stor del av utviklingen av Sunndal som industristed og gjennom årene har Storvik ekspandert på ulike områder. Fra lokale oppkjøp til internasjonale salgsavtaler og forpliktelser som har vært med på å styrke selskapet.

I dag er Storvik et mekanisk og teknisk selskap spesialisert mot prosessindustrien. Storvik leverer produkter og tjenester over hele verden med mål om å gi sine kunder bærekraftige løsninger som vil bidra til lavere eierkostnader og redusert karbonavtrykk.

Storvik har om lag 130 ansatte og hadde en årlig omsetning på nærmere 380 millioner kroner i 2022.

About Storvik

Milepæler

Storvik logo image for timeline slider
1913
1913
1913 Det hele startet med Nils Storvik. I 1909 giftet han seg med Brit Sande og ble bonde på Sande i Sunndal og i 1913 bygde han en liten smie som han drev i tillegg til gården. Han produserte hovedsakelig verktøy for jordbruk, men Nils demonstrerte også at han hadde en talent for finere smedkunst og ble derfor betrodd oppgaven å lage låser til Sunndal Sparebank.
1952
1952
Etter hvert overtok sønnen, Endre Sande, smia. Prosjektene i smia fortsatte å øke, noe som skapte et behov for flere hender og en mer organisert operasjon. Dermed ble Storvik Smieverksted stiftet i 1952. Driften ble deretter flyttet til nye lokaler i Øyagata.
1976
1976
På 1970-tallet startet samarbeidet med Årdal og Sunndal verk (ÅSV), senere Hydro Aluminium. Storvik fikk i oppdrag å produsere den første serien med katodekasser, og derfra fortsatte de å motta større og flere oppdrag.
1979
1979
Fortsatt vekst førte til at flere ansatte og nåværende generasjons eiere overtok den daglige driften. Storvik Smieverksted ble omgjort til et aksjeselskap i 197 og skiftet navn til Storvik Stål AS.
1985
1985
Storvik Stål AS startet et tett samarbeid med Akvaforsk og i 1985 etablerte de Aquaprodukter AS. Sammen utviklet de fasiliteter for den raskt voksende havbruksnæringen.
1986
1986
Datterbedriften Protech AS ble etablert og lokalisert i Sunndal, Norge. Protech AS er felleseie av Storvik Holding AS og HMR Group.
1995
1995
Storvik opprettet sitt første datterselskap i Tsjekkia. Storvik Stål AS fusjonerte med Altek (engineering) og AWS Elektro (elektroingeniør og installasjoner) i 1995, noe som betydde at med deres samlede kunnskap sto alle tre selskapene sterkere i konkurransen om nye kontrakter, både nasjonalt og internasjonalt. De tre selskapene opererte nå under navnet Storvik AS.
2008
2008
I 2008 kom nesten 70% av Storvik AS sin omsetningen fra Hydro Aluminium AS, mens internasjonale forsendelser sto for 5%.
2010
2010
Storvik ble etablert på Island, Reykjavík området.
2012
2012
Stor økning i globale leveranser til aluminiumsindustrien. 25% av omsetningen kom fra Hydro Aluminium Sunndal, mens nesten 50% av salget kom fra utlandet
2017
2017
Anskaffelse av Heggset Engineering, veksten for Storvik fortsetter og dette oppkjøpet skapte et sterkt og konkurransedyktig ingeniørteam i Storvik.
2018
2018
Storvik ble tildelt kontrakten for planlegging, riving og installasjon av nytt utstyr i massefabrikken ved Hydro Aluminium Sunndal. Storvik i Mosjøen blir etablert der de jobber tett med Alcoa angående vedlikehold av anodeåk og katodegryter.
2019
2019
Storvik åpner nytt mekaniskverksted i Mosjøen
2019
2019
Storvik avslutter den første nøkkelleveransen av HAL Vibrocompactor for dannelse av grønne anoder til RUSAL, Volgograd.
2020
2020
Storvik blir medeier i det Tsjekkiske støperiet RKL Slevarna s.r.o.
2021
2021
Til tross for Covid-19-pandemien, fortsatte Storvik å vokse og omsetningen passerte 290 millioner NOK. Et nytt forretningsområde; Fabrikasjon og maskinbygging ble etablert.
2022
2022
Storvik etablerte Storvik, LLC i USA, et Delaware-selskap med kontorer i Alabama. Storviks årlige omsetning i Nord-Amerika er for tiden rundt 3 millioner dollar. Storvik Mosjøen AS ble etablert som et datterselskap av Storvik-Holding AS med en årlig omsetning på 30 millioner NOK.
2023
2023
Kontrakter verdt over 150 millioner kroner tildelt av Alcoa for utvidelse av produksjonskapasiteten ved Mosjøen aluminiumsverk. Maskinbyggingsavdelingen vil generere en årlig omsetning på over 100 millioner kroner. Storvik Groups årlige omsetning vil overstige 420 millioner kroner.
1952
1952
Etter hvert overtok sønnen, Endre Sande, smia. Prosjektene i smia fortsatte å øke, noe som skapte et behov for flere hender og en mer organisert operasjon. Dermed ble Storvik Smieverksted stiftet i 1952. Driften ble deretter flyttet til nye lokaler i Øyagata.
1979
1979
Fortsatt vekst førte til at flere ansatte og nåværende generasjons eiere overtok den daglige driften. Storvik Smieverksted ble omgjort til et aksjeselskap i 197 og skiftet navn til Storvik Stål AS.
1986
1986
Datterbedriften Protech AS ble etablert og lokalisert i Sunndal, Norge. Protech AS er felleseie av Storvik Holding AS og HMR Group.
2008
2008
I 2008 kom nesten 70% av Storvik AS sin omsetningen fra Hydro Aluminium AS, mens internasjonale forsendelser sto for 5%.
2012
2012
Stor økning i globale leveranser til aluminiumsindustrien. 25% av omsetningen kom fra Hydro Aluminium Sunndal, mens nesten 50% av salget kom fra utlandet
2018
2018
Storvik ble tildelt kontrakten for planlegging, riving og installasjon av nytt utstyr i massefabrikken ved Hydro Aluminium Sunndal. Storvik i Mosjøen blir etablert der de jobber tett med Alcoa angående vedlikehold av anodeåk og katodegryter.
2019
2019
Storvik avslutter den første nøkkelleveransen av HAL Vibrocompactor for dannelse av grønne anoder til RUSAL, Volgograd.
2021
2021
Til tross for Covid-19-pandemien, fortsatte Storvik å vokse og omsetningen passerte 290 millioner NOK. Et nytt forretningsområde; Fabrikasjon og maskinbygging ble etablert.
2023
2023
Kontrakter verdt over 150 millioner kroner tildelt av Alcoa for utvidelse av produksjonskapasiteten ved Mosjøen aluminiumsverk. Maskinbyggingsavdelingen vil generere en årlig omsetning på over 100 millioner kroner. Storvik Groups årlige omsetning vil overstige 420 millioner kroner.

Our Global Presence

The maps show our different office locations, partners and clients
Storvik locations
Storvik clients
Storvik partners
Vermont
Alabama
Tennessee
Pennsylvania
Texas
Maryland
Kentucky
California
Washington
Indiana
Iowa
United Kingdom
Turkey
Switzerland
Slovenia
Slovakia
Singapore
Saudi Arabia
Romania
Qatar
Poland
Paraguay
Montenegro
Indonesia
Hungary
Greece
France
Canada
Cameroon
Brazil
Bosnia and Herzegovina
Belgium
Bahrain
Austria
Tasmania
Storvik client
Storvik client
Storvik partner
Storvik client
Storvik client
Storvik client
Storvik client
Storvik client
Storvik partner
Storvik client
Storvik client
Storvik client
Storvik partner