Støpegods

Våre støpte produkter levert til industrien er utsatt for høye temperaturer og termisk belastning. Gjennom felles forbedringsprosjekter har vi fått prosesskunnskap som vi kombinerte med materialteknologi og beregning for å oppnå riktig legering og materiale for støpte forbruksvarer.

Typiske produkter vi leverer til industrien er støpejernsformer, panner, skrapere og tappepunkt for distribusjon av råstoff.

Industriveien 13, N-6600 Sunndalsøra

Contact Us
Checkboxes *