Støpegods

Våre støpte produkter levert til industrien er utsatt for høye temperaturer og termisk belastning. Gjennom felles forbedringsprosjekter har vi fått prosesskunnskap som vi kombinerte med materialteknologi og beregning for å oppnå riktig legering og materiale for støpte forbruksvarer.

Typiske produkter vi leverer til industrien er støpejernsformer, panner, skrapere og tappepunkt for distribusjon av råstoff.

Industriveien 13, 6600 Sunndalsøra Norway

Telefon: +47 71 69 95 00

Email

E-post: storvik@storvik.no

Org.nr 992027576 – Storvik AS

Contact Us
Checkboxes *