ANODESTUBBRENSER

Produktbeskrivelse

Storvik Anodestubbrenser utfører rengjøring av anodestubber og åk i anodeserviceverkstedet før anodemontasje  eller eventuelt reparasjon av stubber. Spesielt stubbene er sterkt forurenset av tilsmussing av elektrolytisk bad.

Stubbene trenger grundig rengjøring før sveising av stubber samt stang for en ny syklus i elektrolyse. Begroing av badet påvirker sveiseprosessen ved eventuell reparasjon og reduserer elektrisk ledningsevne. Dette gir spenningsfall og reduserte produksjoner i elektrolysen.

Sammenlignet med sandblåsing vil støv- og støybelastningen reduseres og bidra til en forbedret HMS.

Storvik Anode stubberenser er et gunstig alternativ til sandblåsing på grunn av reduserte drifts- og investeringskostnader, dvs. redusert OPEX– og CAPEX

Bilder

Anode stub cleaner Storvik

Anode stub cleaner Storvik

BADFRES

Produktbeskrivelse

Storvik Bath Removal Mill fjerner tilsmussing av elektrolysebad som fester seg til toppen av enden (rester av anode som ikke brukes i elektrolyse). Fjerning av bad ved fresing er en kontinuerlig prosess og utføres mens endene passerer gjennom maskinen. Anodehengeren og endene er festet til overliggende transportbånd.

Ved å gjøre dette før endelig fjerning av enden resulterer det i en renere karbonfraksjon som normalt vil bli resirkulert.

Se avsnitt om Bath Removal Pusher for ytterligere forbedring av denne operasjonen -også levert av Storvik.

Bilder

BATH REMOVAL MILL STORVIK

BATH REMOVAL MILL STORVIK

ROBOTISERT REPERASJONSLINJE

Produktbeskrivelse

Storvik Inline Rod Repair line utfører reparasjon av anodestang (stubber) automatisk i anodeserviceverksted. Som angitt er oppsettet arrangert i tråd med hovedtransportsystemet og utfører fullstendig ubemannet reparasjon.

Det starter med et Vision-system som observerer kvaliteten på hver enkelt stang (stubb) etter noen forhåndsbestemte kriterier og bestemmer behovet for reparasjon. Dette gjøres før en ny syklus og alle anodehengere innenfor akseptkriteriene vil fortsette langs hovedtransportlinjen.

Reparasjonen utføres i en integrert lokalsløyfe som starter med kapping (båndsag) av den avviste stangen og etter reparasjon ved sveising. En robot plukker opp og plasserer en ny stang mens to sveiseroboter utfører sveiseoperasjonen.

Etter reparasjon returneres anodehengerne til hovedtransportøren for stang.

Kvaliteten på reparasjonen er høy og pålitelig. Videre har vi anerkjent en stor prestasjon er reduksjon av arbeidskrevende operasjoner og manuell håndtering. HMS er betydelig forbedret, og mengden av anodehengere som er ute av drift reduseres drastisk.

Bilder

3D Technical animations Storvik

UTSKYVER

Produktbeskrivelse

Storvik Utskyver (Bath Removal Pusher) fjerner tilsmussing av elektrolysebadet fra toppen av endene (rester av anode som ikke er fullt utnyttet i elektrolyse) som den langsgående freseprosessen ikke kunne nå.

Utskyveren utfører en tverrgående operasjon som Bath Removal Mill gjør det på langs.
Utskyveren fjerner elektrolysebadet ved hjelp av hydraulisk betjente enheter mens anodehengeren med støt passerer gjennom maskinen. Dette utføres når anodehengeren er stoppet i en fast posisjon i kort tid.

Disse to maskinene fjerner sammen bad fra hele toppen av enden, noe som resulterer i en renere karbonfraksjon for resirkulering.

For Bath Removal Mill se beskrivelse over.

Bilder

BATH REMOVAL PUSHER STORVIK

BATH REMOVAL PUSHER STORVIK