Om Karbon

Storvik er din partner for vedlikehold, prosjektering og levering av spesialmaskiner og utstyr til massefabrikken. Vår kunnskap er oppnådd gjennom erfaring, vedlikehold, forbedringer og maskinbyggingsaktiviteter for aluminiumsindustrien.

Storvik tilbyr en av verdens mest kostnadseffektive løsninger for grønn anodeproduksjon. Storvik har mer enn 40 års erfaring innen aluminiumsindustrien med målrettet kunnskap mot karbonanodeanlegg. Storvik fokuserer på optimalisering og maskinforbedringer for å øke kundenes lønnsomhet. Vi tilbyr inspeksjon, rehabilitering, installasjon, vedlikehold og justeringstjenester på stedet for utstyr i karbonanodeanlegg.

For å forbedre maskinens holdbarhet og redusere sammenbrudd, tilbyr Storvik ekspertise innen tilpasset design og modifisering av eksisterende komponenter, utstyr og maskiner. Vårt ingeniørteam er utstyrt med den nyeste 3D CAD-programvaren for å lage tilpassede design samt å bygge forbedringsløsninger for å sikre fremtidig bærekraft.

Karbon

Vedlikehold og Modifisering

Vedlikehold og Modifisering

Mekanisk vedlikehold og modifikasjoner er en av hjørnesteinene i Storvik og har vært en integrert del av virksomheten i mer enn 100 år.
Engineering

Engineering

Storvik er lang erfaring i å levere komplette ingeniørtjenester og totalentrepriser til prosessindustrien.
Produkter

Produkter

Hal Vibrocompactor

Hal Vibrocompactor

Vibrocompactoren er hovedkomponenten i dannelsesstadiet av den grønne anoden i massefabrikken.