Helse, miljø, sikkerhet og kvalitetssikring

HMS er en viktig del av Storviks virksomhet og integrert på tvers av alle avdelinger.
Storviks ambisjon er en nullskadepolitikk mens vi leverer førsteklasses produkter og tjenester. Vi gjør dette gjennom å følge alle lover og regler og skape en sikkerhetsfokusert kultur. Vi streber etter å ivareta miljøet og bidra positivt til en bærekraftig fremtid.

Primære verktøy og systemer vi bruker for å redusere risiko:

  • Riktig og korrekt bruk av PPE / PPC (vernetøy og utstyr)
  • Safe Job Analyse
  • STOPP i to minutter, en sjekkliste for personlig sikkerhet
  • Rapportering av avvik og hendelser, med grunnårsaksanalyse og korrigerende tiltak
  • Månedlige HMS-møter på tvers av alle avdelinger
  • Regelmessige sikkerhetskontroller

Kvalitetssikring, QA

Storvik har en overordnet kvalitetspolicy som holder oss ansvarlige for å levere alle avtalte kundekrav og betingelser kombinert med forpliktelser i gjeldende lover og forskrifter og andre krav som vi stiller oss angående kvalitet, HMS og eksterne miljøaspekter. Dette gjenspeiles også i samsvar med våre etiske retningslinjer.

Storvik er sertifisert i henhold til:

Og kvalifisert og registrert i: