Støpegods

Storvik leverer støpegods i stål, grått og nodulært jern hovedsakelig til prosessindustri med behov for forbruksvarer som gir en veldig lav total kostnad i løpet av produktets levetid grunnet overlegen kvalitet.

Storvik kan tilby nesten alle standardlegeringer, i tillegg har vi utviklet flere spesielle legeringer i:

  • Grått jern
  • Nodular jern
  • Stålstøping
Kapasitet

Støping av enheter fra 0,2 kg – 10 000 kg
Totalt volum per år: 3 500 tonn
Varer produsert årlig: 25 000
Typisk leveringstid: 5-6 uker

Leveringskonsepter

Storvik har som mål å etablere et fleksibelt og pålitelig leveringssystem for hver kunde. I dag opererer vi blant annet med sendingslager  av støpegods i Tsjekkia, England,  Island og Norge.

Kunder i:

Norge, Sverige, Tyskland, Tsjekkia, Nederland, Island, UK, Bosnia, Ungaren, Italia, Spania, Canada, USA, Qatar, India, Australia, UAE, Saudi Arabia, Oman, Bahrain, Hellas og Sør-Afrika.

Tapperør

Storvik leverer tapperør til store aluminiumsprodusenter over hele verden.

Badgrabber

Badgrabber / badekar for bruk når du renser cellen under anodeskift.

Gasskapper

Storvik leverer gasskapper eller gassmanifold for Söderberg elektrolyseteknologi i vår proprietære legering PjN-G.

Metall- og badtappesystem (digle)

Storvik designer og produserer metall- og badetappesystem for våre kunder.

Skorpebrekker

En skorpebrekker er en solid sylinder som er installert på enden av en automatisert punktmateraksling.

Tappelokk

Storvik har vært en stor leverandør av lokk og deksler for tapping av metall- og aluminiumsbad til aluminiumsindustrien i årrekke.

Annet

Storvik leverer støpegods i stål, grått og nodulært jern hovedsakelig til prosessindustri med behov for forbruksvarer som gir en utmerket total eierkostnad (TCO).