Støpegods

Storvik leverer støpegods i stål, grått og nodulært jern hovedsakelig til prosessindustri med behov for forbruksvarer som gir en veldig lav total kostnad i løpet av produktets levetid grunnet overlegen kvalitet.

Storvik kan tilby nesten alle standardlegeringer, i tillegg har vi utviklet flere spesielle legeringer i:

  • Grått jern
  • Nodular jern
  • Stålstøping
Kapasitet

Støping av enheter fra 0,2 kg – 10 000 kg
Totalt volum per år: 3 500 tonn
Varer produsert årlig: 25 000
Typisk leveringstid: 5-6 uker

Leveringskonsepter

Storvik har som mål å etablere et fleksibelt og pålitelig leveringssystem for hver kunde. I dag opererer vi blant annet med sendingslager  av støpegods i Spania, Tsjekkia, England, Canada, Island og Norge.

Kunder i:

Norge, Sverige, Tyskland, Nederland, Island, Spania, Canada, USA, Qatar, Russland, India, Australia, UAE, Oman, Bahrain, Hellas og Sør-Afrika.

Tapping pipes

Storvik supplies metal tapping pipes to major aluminium producers world wide.

Bath Grab

Scoop shells / Bath grab for usage when cleaning the cell during anode change.

Gas Skirts

Storvik deliver Gas skirts or gas manifolds for Söderberg electrolysis technology in our proprietary alloy PjN-G.

Metal and Bath Tapping System (Crucibles)

Storvik designs and manufacture metal and bath tapping system for our customers.

Crust Breakers

A crust breaker is a solid cylinder installed on the tip end of an automated point feeder shaft.

Lids

Storvik has been a major supplier of lids and covers for tapping of metal and aluminum baths to the Aluminum Industry for several years.

Other

Storvik supplies castings in steel, grey and nodular iron mainly to process industry with a need for consumables which provides an excellent Total cost of ownership (TCO).