Vedlikehold og Modifisering

Mekanisk vedlikehold og modifikasjoner er en av hjørnesteinene i Storvik og har vært en integrert del av virksomheten i mer enn 100 år.

Storvik har over tid tilegnet seg overlegen erfaring, kunnskaper og ferdigheter innen prosessindustrien. Ved å være en dedikert forbedringspartner jobber Storvik daglig med vedlikehold og modifikasjoner hos Europas største aluminiumsverk.

Innen aluminiums prosessindustrien er våre viktigste vedlikeholds aktiviteter innen følgende områder: karbon, elektrolyse, rodding og støperi.

I tillegg har våre dyktige medarbeidere viktig og verdifull kunnskap innenfor forskjellige deler av prosess-, vannkraft- og olje- og gassindustrien.

Verksteder

Lokalt har Storvik et samlet verkstedareal på 5500 m2. Våre verksteder brukes til montering, testing, maskinering, sveising, vedlikehold og reparasjon.

Produksjonspartnere i:
  • Tsjekkia
  • Slovakia
  • Polen
  • Island

 

Andre vedlikeholdsområder
  • Vedlikehold og reparasjon av hydrauliske og pneumatiske sylindre
  • Industriell gummi; reparasjon, vulkanisering og liming
  • Industrielle rørledninger; hydraulisk, pneumatisk, vann og gass

 

CNC-maskinering

Gjennom tett samarbeid med aluminiumsindustrien har Storvik betydelig kunnskap og kapasitet innen industriell maskinering.

Storvik CNC Machining

Plate og sveising

Våre dyktige fabrikanter og sveisere bruker sin kompetanse og kunnskap til hvert prosjekt som gjør at vi kan betjene et bredt spekter av bransjer med ubegrensede muligheter.

Industriell rørlegging

Storvik har betydelig kunnskap og erfaring innen industrirør og utfører arbeid på et bredt aspekter av rammeavtaler og større prosjekter innen dette feltet.

Industrial piping Storvik