Satsningsområder

Storvik har de siste årene økt tilbudet av konkurrerende produkter til andre metallproduksjonsindustrier som ferrosilisium, silisiumdioksid og silisiumindustri. Denne typen industri har flere likheter med aluminiumsindustrien, samt olje- og gassindustrien. Storvik leverer produkter og tjenester til anlegg og produsenter i Norge og internasjonalt. Selskapet leverer for tiden blant annet former, skrapehoder, raker og andre prosjekter.

Storvik leverer også EPC (Engineering Procurement Construction) tjenester til det internasjonale olje- og gassmarkedet. I tillegg til kontorene på Sunndalsøra og Island, har Storvik et kontor i Kristiansund, hvor fokuset er å samarbeide tett med kundene for å utvikle de beste løsningene for driften deres. Storvik er sertifisert i henhold til internasjonale standarder, og selskapet er den foretrukne leverandøren til store internasjonale selskaper som Aker Solutions og Saipem.

Storvik leverer stålkonstruksjoner og maskiner hentet fra egen design og prosjektering, i alle dimensjoner og materialer – fra små 5 kilo komponenter opp til store 50 tonns systemer.

Storviks varer er hovedsakelig utviklet gjennom lokale ingeniørferdigheter fra kontorene i Kristiansund og Sunndalsøra, kombinert med kostnadseffektiv fabrikasjon fra norske og internasjonale partnere.

I tillegg har Storvik i mange år vært en forbedringspartner for produsenter av vannkraft, både til små kraftverk og store installasjoner som Statkrafts Aura-anlegg i Sunndalsøra.

Noen eksempler på installasjoner til små kraftverk er montering av inntaksluker, turbiner, generatorer, hoved ventiler, kjølesystemer for turbiner, hydraulisk utstyr og rørsystemer.

I Storviks leverandøravtale tilbyr selskapet periodiske inspeksjoner, service og reparasjoner, løpende vedlikehold av deler (i vårt eget verksted eller på stedet), utskifting eller reparasjon av hydrauliske komponenter, samt påføring av det to-komponent keramiske slitesterke belegget.

Storvik er en sertifisert leverandør til vannkraftindustrien gjennom Sellihca.

Satsningsområder

Olje & gass

Olje & gass

Storvik has in the recent years expanded to the oil and gas industry and provide EPC (Engineering Procurement Construction) services to the international oil and gas market.
Vannkraft – Installasjon & Vedlikehold

Vannkraft – Installasjon & Vedlikehold

Storvik er en innovativ leverandør av vedlikehold, modifikasjoner og reparasjonstjenester for vannkraftindustrien.
Ferrolegering og Si-Metal

Ferrolegering og Si-Metal

Storvik has worked closely with industrial leader such as Elkem through many years.