HAL VIBROCOMPACTOR

Produktbeskrivelse

Toppmoderne anodeproduksjonsteknologi

Vibrokompaktoren er hovedkomponenten i formingsstadiet til den grønne anoden i massefabrikken. Massen til en anode komprimeres i vibrokompaktoren av dynamiske og statiske mekaniske krefter.

HAL Vibrocompactor har vært i utvikling siden 1959, og i dag er tilførselen av dynamisk kraft integrert i toppvekten (den vibrerende massen på toppen av anodemassen). Dette resulterer i mer effektiv vibrasjon og kort vibrasjonstid. Matingen av masse gjøres fra 2 beholdere i stasjonær stilling med minimal fyllingstid av formen. Produksjonskapasiteten er 36 anoder/time ved 22 s vibrasjonstid.

Komprimatoren har få bevegelige deler og vedlikeholds- og driftskostnadene er svært lave. Tilgjengelighetsfaktoren er målt til 99,5 % over 5 år.

Flere detaljer om HAL Vibrocompactor

Bilder

KJØLETUNNEL

Produktbeskrivelse

Etter forming og komprimering av karbonmassen, er anoden fortsatt varm og myk, og må avkjøles for å oppnå hardhet for håndtering.

Kjøletransportøren er plassert inne i et chassis med trauformet bunn for oppsamling av brukt vann, chassiset er formet som en tunnel. Transportøren fungerer i henhold til gangbjelkeprinsippet. Etter dannelse av anoden skyves de på en pall. Pallen med anode går inn i samletunnelen og føres trinnvis gjennom tunnelen mens vann sprayes kontinuerlig for avkjøling av anoden.

Ved enden av tunnelen har temperaturen på anoden sunket og nødvendig hardhet for å håndtere anoden oppnås. Ved utgangen roteres og skyves anoden av pallen for langsgående flytting og transport på transportbånd

De tomme pallene løftes samtidig og returneres til utgangsposisjon av en transportør og klargjøres for lasting for en ny syklus. Kjøletunnelen er hydraulisk drevet, og prosessen er kontinuerlig og helautomatisert.

Storvik kjøletransportører er robuste og designet for enkel tilgang til alle komponenter og for vedlikehold. 

Animasjon
Bilder