Om elektorlyse

Takket være 60 års erfaring kombinert med solid prosesskunnskap tilbyr Storvik utstyr, maskiner og vedlikeholdsaktiviteter innen aluminiumselektrolyse.

Storvik har levert utstyr som anodeåk, tapperør, digler og lokk i proprietære legeringer, digle rengjøringsmaskin, utstyr for rengjøring av tapperør, vedlikehold av punkt-matere. Alt utstyr tilpasses hver enkelt kundes behov for å optimalisere drift i elektrolysen.

Nyere leveranser fra Storvik er blant annet:

  • Multifunksjonell fjernstyrt maskin for rengjøring av tapperør til Hydro Aluminium Karmøy
  • Forbedringsprosjekt for metalltappelokk til Hydro Aluminium Sunndal
  • Automatisk dekkhåndtering for Hydro Aluminium Sunndal

Elektrolyse

Støpegods

Støpegods

Storvik supplies castings in steel, grey and nodular iron mainly to process industry with a need for consumables which provides an excellent Total cost of ownership (TCO).
Vedlikehold og Modifisering

Vedlikehold og Modifisering

Mekanisk vedlikehold og modifikasjoner er en av hjørnesteinene i Storvik og har vært en integrert del av virksomheten i mer enn 100 år.
Elektro og Automasjon Engineering

Elektro og Automasjon Engineering

Storvik er lang erfaring i å levere komplette ingeniørtjenester og totalentrepriser til prosessindustrien.