Om elektorlyse

Takket være 60 års erfaring kombinert med solid prosesskunnskap tilbyr Storvik utstyr, maskiner og vedlikeholdsaktiviteter innen aluminiumselektrolyse.

Storvik har levert utstyr som anodeåk, tapperør, digler og lokk i proprietære legeringer, digle rengjøringsmaskin, utstyr for rengjøring av tapperør, vedlikehold av punkt-matere. Alt utstyr tilpasses hver enkelt kundes behov for å optimalisere drift i elektrolysen.

Nyere leveranser fra Storvik er blant annet:

  • Multifunksjonell fjernstyrt maskin for rengjøring av tapperør til Hydro Aluminium Karmøy
  • Forbedringsprosjekt for metalltappelokk til Hydro Aluminium Sunndal
  • Automatisk dekkhåndtering for Hydro Aluminium Sunndal

Elektrolyse

Støpegods

Støpegods

Storvik leverer støpegods i stål, grått og nodulært jern hovedsakelig til prosessindustri med behov for forbruksvarer som gir en utmerket total eierkostnad (TCO).
Vedlikehold og Modifisering

Vedlikehold og Modifisering

Mekanisk vedlikehold og modifikasjoner er en av hjørnesteinene i Storvik og har vært en integrert del av virksomheten i mer enn 100 år.
Engineering

Engineering

Storvik er lang erfaring i å levere komplette ingeniørtjenester og totalentrepriser til prosessindustrien.
Produkter

Produkter