Elektro og Automasjon Engineering

Storvik har lang erfaring i å levere komplette ingeniørtjenester og totalentrepriser til prosessindustrien. Selskapets interne ferdighetssett kombinert med eksterne partnere både hjemme og i utlandet, sikrer en fleksibel organisasjon med en bred og allsidig ekspertise.

Storviks hovedmål er å planlegge, koordinere og gjennomføre alle prosjekter på en effektiv og balansert måte i nært samarbeid med kunden. Alle selskapets prosjekter blir utført i samsvar med gjeldende HMS-policyer og kundenes forventninger og krav. Storviks ambisjon er å gi kundene den beste tilgjengelige teknologien.

Mål

Storviks hovedmål er å planlegge, koordinere og gjennomføre alle prosjekter på en effektiv og balansert måte i nært samarbeid med kunden.

HMSQA

Alle selskapets prosjekter utføres i samsvar med gjeldende HMSQA-policyer og kundenes forventninger og krav. Storviks ambisjon er å gi kundene den beste tilgjengelige teknologien.

Prosjektledelse

Hos Storvik blir hvert prosjekt håndtert av et team av prosjektledere som leder den overordnede utviklingsprosessen med sikte på å oppnå den beste avveiningen mellom tid, kostnader og kvalitet, i samarbeid med kunden.

Mulighetsstudier og Konsept Engineering

Storvik kan produsere studierapporter basert på pre-engineering aktiviteter og kravspesifikasjoner fra kunden.

Mekanisk Engineering

All engineering for prosjektene våre utføres internt, på våre kontorer i Sunndalsøra, Kristiansund, Mosjøen, Reykjavík eller Praha.

Mechanical engineering Storvik

FEM-analyse og styrkeberegninger

Storvik er i stand til å gjøre datasimulering, ved hjelp av «Finite Element Method» (FEM), av både enkle deler og komplekse sammenstillinger og strukturer.

Prosessforbedring og produktutvikling

Storvik har lang erfaring og kunnskap om prosesser og maskiner som brukes i aluminiumsindustrien gjennom vårt team av erfarne ingeniører og daglig vedlikehold og modifikasjoner ved Europas største primære aluminiumsverk.

System Engineering - elektrisk og automatisering

Med lang erfaring fra de fleste bransjer og systemer, kan vi velge den mest optimale tekniske løsningen for kundene. Med våre innovative automatiseringsløsninger får bedriften raskere avkastning gjennom økt effektivitet og konkurranseevne.

3D-tekniske animasjoner

3D-engineering kan effektivt visualisere og brukes til å demonstrere og forklare driften av prosesser og utstyr i handling.

3D Technical animations Storvik