Våre støperi tjenester og produkter

Takket være 60 års erfaring kombinert med solid prosesskunnskap tilbyr Storvik utstyr, maskiner og vedlikehold til aluminiumsstøperi. Prosesskunnskapen som er oppnådd gjennom mange års vedlikeholdsaktiviteter, setter oss i en unik posisjon når det gjelder foredling og forbedring av kundens støperidrift.

Storviks hovedprodukt for støperiene er ovnsbearbeidingsverktøy, hvor vi i dag opererer på det globale markedet. Vårt standard utvalg av forskjellige design kan enkelt tilpasses kundens kjøretøy og bommer.

Andre prosjekter og referanser er former, støpehjul, verktøy for ovnsbearbeiding, vedlikehold av støpebelter og ovner. Alle våre støpte forbruksvarer leveres i proprietære legeringer med en kvalitet som forbedrer levetiden og ytelsen av produktene.

Støperi

Støpegods

Støpegods

Storvik leverer støpegods i stål, grått og nodulært jern hovedsakelig til prosessindustri med behov for forbruksvarer som gir en utmerket total eierkostnad (TCO).
Vedlikehold og Modifisering

Vedlikehold og Modifisering

Mekanisk vedlikehold og modifikasjoner er en av hjørnesteinene i Storvik og har vært en integrert del av virksomheten i mer enn 100 år.
Engineering

Engineering

Storvik er lang erfaring i å levere komplette ingeniørtjenester og totalentrepriser til prosessindustrien.