Støpegods

Storvik leverer støpegods i stål, grått og nodulært jern hovedsakelig til prosessindustri med behov for forbruksvarer som gir en veldig lav total kostnad i løpet av produktets levetid grunnet overlegen kvalitet.

Storvik kan tilby nesten alle standardlegeringer, i tillegg har vi utviklet flere spesielle legeringer i:

  • Grått jern
  • Nodular jern
  • Stålstøping
Kapasitet

Støping av enheter fra 0,2 kg – 10 000 kg
Totalt volum per år: 3 500 tonn
Varer produsert årlig: 25 000
Typisk leveringstid: 5-6 uker

Leveringskonsepter

Storvik har som mål å etablere et fleksibelt og pålitelig leveringssystem for hver kunde. I dag opererer vi blant annet med sendingslager av støpegods i Tsjekkia, England, Island og Norge.

Kunder i:

Norge, Sverige, Tyskland, Tsjekkia, UK, Bosnia, Ungaren, Italia, Nederland, Island, Spania, Canada, USA, Qatar, Saudi Arabia, India, Australia, UAE, Oman, Bahrain, Hellas og Sør-Afrika.

Ovnsverktøy

Storvik har utviklet verktøy i spesialstøpt materiale for skimming og omrøring av støperiovn.

Dreneringskar

Under skimmingoperasjonen av støperi-ovnen blir det overført metall til drossen. Storviks konsept for dreneringskar tar ut metall fra drossen uten å presse.

Kokiller

Storvik leverer kokiller for støping av aluminiumsingot og sow.

Annet

Storvik leverer støpegods i stål, grått og nodulært jern hovedsakelig til prosessindustri med behov for forbruksvarer som gir en utmerket total eierkostnad (TCO).