Ferrolegering og Si-Metal

Storvik har jobbet tett med industriledere, som blant andre Elkem, gjennom mange år. Vi har deltatt i flere forbedringsprosjekter med sikte på å øke levetiden til støpejerns forbruksvarer som former og panner.

Storvik har også levert utstyr og nøkkelferdige løsninger for å optimalisere våre kundes mål om økt automatisering og håndtering.

Mål

Storviks hovedmål er å planlegge, koordinere og gjennomføre alle prosjekter på en effektiv og balansert måte i nært samarbeid med kunden.

HMSQA

Alle selskapets prosjekter utføres i samsvar med HMSQA-policyen og kundenes forventninger og krav. Storviks ambisjon er å gi kundene den beste tilgjengelige teknologien.

Støpegods

Våre støpte produkter levert til industrien er utsatt og testet for høye temperaturer og termisk belastning.

Prosjektledelse

Bransjen ser Storvik som en partner for levering av ingeniørtjenester og nøkkelprosjekter.

Vedlikehold og revisjoner

Vår erfaring fra annen prosessindustri har vært verdifull for oss og kundene når vi har deltatt i revisjonsprosjekter mot ferroindustrien.