Gasskapper

Storvik leverer gasskapper eller gassmanifold for Söderberg elektrolyseteknologi i vår proprietære legering PjN-G. Et mål for vår bransje er at vår egenutviklede legering øker levetiden med 2-3 ganger sammenlignet med andre standardlegeringer som er tilgjengelige i markedet. Noe som er et betydelig bidrag til å redusere forbruksvarer av jern i aluminiumsindustrien. Storvik kan tilby resirkulering av brukte gasskapper (sirkulær økonomi).

Storvik har deltatt i flere forbedringsprosjekter som punktfôring for Söderberg-teknologi, forbedret kjøle hastighet for å forlenge levetiden, standardisering av design mellom smelteplasser og mange flere.

Våre referanser: Alcoa Lista, Alcoa La Coruna, Hydro Aluminium Sunndal, Hydro Aluminium Karmøy, Kubikenborg Aluminium.

Industriveien 13, N-6600 Sunndalsøra

Contact Us
Checkboxes *