FEM Analyse og Styrkeberegninger

Storvik er i stand til å gjøre datasimulering, ved hjelp av «Finite Element Method» (FEM), av både enkle deler og komplekse sammenstillinger og strukturer.

FEM-programvaren ANSYS brukes til avansert analyse, mens CAD-systemet Inventor brukes til mer elementære simuleringer.

Typiske simuleringer er:

  • Mekanisk belastning og kodesjekk i henhold til relevante standarder
  • Deformasjoner
  • Temperaturer
  • Termisk stress
  • Termisk elektrisitet

Vi kan analysere både lineære og ikke-lineære problemer, inkludert plastisitet, stor deformasjon, ikke-lineær kontakt og forbigående (tidsvarierende) problemer.

Industriveien 13, 6600 Sunndalsøra Norway

Telefon: +47 71 69 95 00

Email

E-post: storvik@storvik.no

Org.nr 992027576 – Storvik AS

Contact Us
Checkboxes *