Prosessforbedring og Produktutvikling

Storvik har lang erfaring og kunnskap om prosesser og maskiner som brukes i aluminiumsindustrien gjennom vårt team av erfarne ingeniører og daglig vedlikehold og modifikasjoner ved Europas største primære aluminiumsverk.

En dyp forståelse av mekanismene som er i arbeid i en gitt bransjeprosess er nødvendig for å forbedre den. Vi kan enten designe helt nye produkter fra grunnen av, eller tilpasse maskiner fra vår eksisterende produktserie for å passe inn i vår kundes produksjonslinje.

Storvik har samlet et omfattende kunnskapsgrunnlag ved å levere nye og forbedrede maskiner og prosessløsninger til eksisterende kunder gjennom flere tiår. Flere av produktene vi tilbyr har vært utviklet og forbedret seg gjennom flere generasjoner.

Effektivitet og kostnader er viktige faktorer for å utvikle nye produkter og prosesser. Å overholde internasjonale standarder og forskrifter er en gitt. Et sterkt fokus på HMS i designprosessen er også viktig.

Industriveien 13, 6600 Sunndalsøra Norway

Telefon: +47 71 69 95 00

Email

E-post: storvik@storvik.no

Org.nr 992027576 – Storvik AS

Contact Us
Checkboxes *