Produkter for Karbonanlegg

Storvik er din partner for vedlikehold, prosjektering og levering av spesialmaskiner og utstyr til massefabrikken. Vår kunnskap er oppnådd gjennom erfaring, vedlikehold, forbedringer og maskinbyggingsaktiviteter for aluminiumsindustrien.

Storvik tilbyr en av verdens mest kostnadseffektive løsninger for grønn anodeproduksjon. Storvik har mer enn 40 års erfaring innen aluminiumsindustrien med målrettet kunnskap mot karbonanodeanlegg. Storvik fokuserer på optimalisering og maskinforbedringer for å øke kundenes lønnsomhet. Vi tilbyr inspeksjon, rehabilitering, installasjon, vedlikehold og justeringstjenester på stedet for utstyr i karbonanodeanlegg.

For å forbedre maskinens holdbarhet og redusere sammenbrudd, tilbyr Storvik ekspertise innen tilpasset design og modifisering av eksisterende komponenter, utstyr og maskiner. Vårt ingeniørteam er utstyrt med den nyeste 3D CAD-programvaren for å lage tilpassede design samt å bygge forbedringsløsninger for å sikre fremtidig bærekraft.

Storvik - Timeline 2018

HAL Vibrocompactor

Toppmoderne teknologi for anodeproduksjon

Vibrocompactor er hovedkomponenten i dannelsestadiet til den grønne anoden i massefabrikken. Massen til en anode komprimeres i vibrocompactor av dynamiske og statiske mekaniske krefter.

HAL-vibrocompactor har blitt utviklet siden 1959, og i dag er inngangen til dynamisk kraft integrert i dekkvekten (den vibrerende massen på toppen av anodemassen). Dette resulterer i mer effektiv vibrasjon og kort vibrasjonstid. Matingen av massen gjøres fra to trakter i stasjonær posisjon med minimal fylletid av formen. Produksjonskapasiteten er 36 anoder / time ved 22 s vibrasjonstid.

Komprimatoren har få bevegelige deler, og vedlikeholds- og driftskostnadene er svært lave. Tilgjengelighetsfaktoren måles til 99,5% over 5 år.

 

Industriveien 13, 6600 Sunndalsøra Norway

Telefon: +47 71 69 95 00

Email

E-post: storvik@storvik.no

Org.nr 992027576 – Storvik AS

Contact Us
Checkboxes *