Produkter for Anodemontasje

Takket være mange års erfaring kombinert med prosesskunnskap tilbyr Storvik prosjektleveranser, maskiner, vedlikehold og modifikasjonstjenester.

Kvaliteten på hver operasjon i anodemontasjen, ofte kalt Rodding, er avgjørende for vellykket resultat i elektrolysen. I Rodding-montasjen blir rester etter elektrolyse som bad, restkull og krave fjernet før rengjøring av niplene på anodehengerne begynner. Rengjøring av overflaten vil unngå blanding av frossen elektrolytt og smeltet jern som brukes til å tette niplene til karbonanoden.

Storvik har utviklet og levert utstyr og maskiner for disse operasjonene gjennom mange år som:

  • Badrensemaskin
  • Utskyver
  • Rengjøring av anodenipler
  • Automatisk stabling av anoder
  • Badknuser overliggende transportør
  • Rulle- og beltebånd
  • Støvfjerningssystemer
  • Håndtere utstyr som verktøy og grep

Alt utstyr som er nevnt ovenfor er helautomatisk kontrollert.

Nylige leveranser inkluderer helautomatisk Inline Rod Repair. Overvåking av anodehengerstenger (anodenipler) analyseres av et diagnostisk system, og anodehengere med avviste stenger overføres automatisk for skjæring og robotisert sveising av nye stenger før en ny syklus i elektrolyse.

 

3D Technical animations Storvik

AnodeNipelRenser

Storvik anodenipelrensere utfører rengjøring av anodenipler og åk i anodemontasjen før staving eller eventuelt reparasjon av nipler. Spesielt er niplene sterkt forurenset ved tilsmussing av elektrolytisk bad.

Niplene trenger grundig rengjøring før sveising, samt anodemontasje for en ny syklus i elektrolyse. Forurensning av bad innvirker på sveiseprosessen ved eventuell reparasjon og reduserer elektrisk ledningsevne. Dette resulterer i spenningsfall og reduserte produksjoner i elektrolysen.

Sammenlignet med sandblåsing vil støv og støypåvirkning reduseres og bidra til forbedret HMS.

Storvik Anode rengjøringsmiddel er et gunstig alternativ til sandblåsing på grunn av reduserte drifts- og investeringskostnader, dvs. reduserte OPEX- og CAPEX

Anode stub cleaner Storvik

Badrensemaskin

Storvik badrensemaskin fjerner forurensning av elektrolytisk bad som stikker til toppen av restkullet (rester av anode som ikke brukes i elektrolyse). Fjerning av bad ved fresing er en kontinuerlig prosess og utføres mens restkullet passerer gjennom maskinen. Anodehengeren og restkullet er koblet til det overhengende transportbåndet.

Ved å gjøre dette før endelig fjerning av restkullet, resulterer det i en renere karbonfraksjon som normalt vil bli resirkulert.

Se avsnitt om Storvik Utskyver, for ytterligere forbedring av denne operasjonen.

BATH REMOVAL MILL STORVIK

Inline Rod Repair

Storvik Inline Rod Repair linje utfører reparasjon av anodestenger (nipler) automatisk i anodemontasjen. Som angitt er oppsettet ordnet i tråd med det overhengende transportørsystemet og utfører en fullstendig ubemannet reparasjon.

Det starter med et Vision-system som observerer kvaliteten på hver enkelt stang (nipel) som følger noen forhåndsbestemte kriterier og bestemmer behovet for reparasjon. Dette gjøres før en ny syklus, og alle anodehengere inne i akseptkriteriene vil fortsette langs den overhengende transportlinjen.

Reparasjonen utføres i en integrert lokal sløyfe som starter med kutting (båndsag) av den avviste stangen og etter reparasjon ved sveising. En robot tar opp og ordner en ny stang på plass, mens to sveiseroboter preformer sveiseoperasjonen.

Etter reparasjon blir anodehengerne returnert til den overhengende transportøren for rodding.

Kvaliteten på reparasjonen er høy og pålitelig. Videre er reduksjon av arbeidskrevende operasjoner og manuell håndtering av stor betydning. HMS er betydelig forbedret, og mengden anodehengere som ikke er i bruk, reduseres drastisk.

 

Utskyver

Storvik Utskyver fjerner forurensning av elektrolytisk bad fra toppen av restkullet (= rester av anode som ikke utnyttes fullt ut i elektrolyse) som den langsgående freseprosessen ikke kunne nå.

Utskyveren utfører en tverrgående operasjon som badrensemaskinen gjør på langs.

Utskyveren fjerner det elektrolytiske badet med hydraulisk betjente enheter mens anodehengeren med restkull passerer gjennom maskinen. Dette utføres når anodehengeren stoppes i en fast posisjon i kort tid.

Disse to maskinene fjerner sammen bad fra hele toppen av restkullet, noe som resulterer i en renere karbonfraksjon for gjenvinning.

For badrensemaskin, se eget avsnitt.

BATH REMOVAL PUSHER STORVIK

Industriveien 13, 6600 Sunndalsøra Norway

Telefon: +47 71 69 95 00

Email

E-post: storvik@storvik.no

Org.nr 992027576 – Storvik AS

Contact Us
Checkboxes *