Mulighetsstudier og Konsept Engineering

Storvik kan produsere studierapporter basert på pre-engineering aktiviteter.

I løpet av et kick-off-møte med vår kunde jobber vi sammen for å definere omfanget av arbeidet for det aktuelle prosjektet. En dypere forståelse av problemområdet og løsningsområdet kan da oppnås.

Storvik vil deretter utvikle et teknisk konsept for en løsning som oppfyller våre kunders krav og følger internasjonale standarder og forskrifter.

Den foreslåtte utformingen evalueres med hensyn til gjennomførbarhet, estimerte kostnader og risiko. Alternative løsninger utforskes også med sine respektive fordeler og ulemper.

Omfanget av arbeidet som skal utføres i prosjekteringsfasen er definert. En prosjektplan for den påfølgende utførelsesfasen av prosjektet blir produsert.

En studierapport blir presentert for kunden hvorfra viktige beslutninger kan tas basert på analysen deri. Det er viktig å fange opp potensielle problemer i den valgte løsningen så tidlig som mulig, når utgifter knyttet til endring er markant mindre.

Industriveien 13, 6600 Sunndalsøra Norway

Telefon: +47 71 69 95 00

Email

E-post: storvik@storvik.no

Org.nr 992027576 – Storvik AS

Contact Us
Checkboxes *